ala
1. alaca,karisik renkli
2. işin âlâsı, bulunduğumuz durumdan daha ilerisi, daha zor şartlarda olanı
3. italyanca kanat
4. 1) alabalık.
2) (halk dilinde) açık kestane renginde olan, ela (göz).
3) (halk dilinde) kekliğin boynundaki siyah halka.

*
Alakalı olabilir!
- alaz
- alay
- alat
- alas
- alan

nedir.Net