alan acisi
1. objektiflerin kapsadığı yatay alanın açısını anlatan
fotoğrafçlık terimi
Alakalı olabilir!
- alan adi
- alan garcia
- alanyazin
- alanya
- alanso

nedir.Net