almas
1. almaş : 1) İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe.
2) birinin doğru olması ötekinin yanlışlığını gerektiren iki önermenin oluşturduğu sistem.

*
Alakalı olabilir!
- alma
- almasik
- almansa
- almaz
- alman

nedir.Net