almasik
1. 1.alternatif

2.İki veya daha çok şeyin sıralanmasında karşılıklı değil, aralıklı olarak sağda ve solda yerleşmiş olan.(Örn. almaşık yapraklar)
Alakalı olabilir!
- almas
- almak
- alman r si
- almati
- alma

nedir.Net