aman dedirtmek
1. karşı koyan birini boyun eğmek zorunda bırakmak, teslim olmaya zorlamak.
Alakalı olabilir!
- aman dilemek
- aman vermemek
- aman diyelim
- amanda overmyer
- amana gelmek

nedir.Net