aman dilemek
1. zor bir durum karşısında yardım istemek..
Alakalı olabilir!
- amandil
- aman dil
- aman dedirtmek
- aman diyelim
- amana gelmek

nedir.Net