anayasa
1. bir devletin nasıl yönetileceğini belirleyen,kişi hak ve özgürlüklerini düzenleyen yasalar bütününe anayasa denir
ayrica
cemil meric e gore tarihe akmayacaksin diyen vesika
2. (bkz: anayasası insanın)
3. kafaya atılınca borsa düşüyormuş bunu da öğrendik.
4. (bkz: turkiye cumhuriyeti anayasasi)
5. (bkz: teskilati esasi)
6. osmanlı daki versiyonu için
(bkz: kanun i esasi)
7. nasil ehliyeti olmayan biri ara sokaklarda rahatca araba kullanabiliyorsa, anayasanin bosluklarindan da o denli yararlanilabilir..
8. tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan;

anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 27 mayıs 1960 devrimini yapan türk milleti;

bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî şuur ve ülküler etrafında toplıyan ve milletimizi, dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak millî birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen türk milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve;

“yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesinin, milli mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, atatürk devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahibolarak;

İnsan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal adâleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukukî ve sosyal temelleriyle kurmak için;

türkiye cumhuriyeti kurucu meclisi tarafından hazırlanan bu anayasayı kabûl ve ilân ve onu, asıl teminatın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer aldığı inancı ile, hürriyete, adâlete ve fâzilete aşık evlâtlarının uyanık bekçiliğine emanet eder.şeklindeki bir başlıkla 1961 anayasası yürürlüğe girmiş olup gerçek anlamdan ilk hak ve özgürlüklerin bunun yanında kişiler ve toplumsal sorumlukların belirlendiği anayasamızdır.
9. bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi. *
10. (bkz: du contrat social ou principes du droit politique)
Alakalı olabilir!
- anayaso
- anayasal suc
- anayarisi
- anayasallasma
- anayasa hukuku

nedir.Net