andezin
1. kalkosodik feldspat türüdür. andezitlerin karakteristik feldspatıdır.

diğer kalkosodik feldspatlar için (bkz: oligoklaz) ve (bkz: labrador)
Alakalı olabilir!
- andezit
- andean
- andelip
- anderson
- ander

nedir.Net