archetyp
1. ilkörnek.*
2. (bkz: arketip)
Alakalı olabilir!
- archetype
- archet
- archie
- archer
- architect

nedir.Net