artuklular
1. Üç kol halinde hısnkeyfa (hasankeyf) ve amid (diyarbekir), mardin ve meyyafarikin (silvan) ve harput'ta hüküm süren bir türkmen hanedanı.
hanedanın atası ve isim babası olan ve oğuzların döğer boyuna mensup bulunan eksük oğlu artuk, büyük selçuklu sultanı alparslan'ın kumandanlarındandı. anadolu'nun fethine katılıp, yeşilırmak vadisine kadar ilerledi. anadolu'nun türkleşip, İslamlaşmasına hizmet etti. sultan melikşah döneminde, karmatileri itaat altına almak için, bahreyn seferine çıktı. melikşah'ın kardeşi tutuş, ona gördüğü hizmetler karşılığı olarak filistin'in idaresini verdi. bununla beraber, kudüs'te kısa bir müddet hüküm süren artuk bey, 1091 senesinde vefat etti*.

daha fazla bilgi için; http://www.dallog.com/beylikler/artuklu.htm

Alakalı olabilir!
- artur
- artu
- arturia storm
- artun
- artur boruc

nedir.Net