baca
1. dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan delik, boru.
su yolu, lağım, maden ocağı gibi yer altı yapılarının hava deliği.

kaynak : tdk

ayrıca, lokanta açmak için gereken bir şeydir. bacasız yerlerde lokanta açılamaz, açılsa bile bunlar ruhsat alamaz.
2. evi isitacak herhangi bir arac varsa olmasi gereken bosluk.
Alakalı olabilir!
- bacak
- bacardi
- bacanak
- bacalar
- bacaksiz

nedir.Net