bad horsie
1. steve vai'nin elektroyla at kişnemesi, davulcusunun ise at üfürmesi sesi çıkardığı şaheser *
Alakalı olabilir!
- bad boyfriend
- bad moon rising
- bad boy for life
- bad trip
- bad seed

nedir.Net