bahai dini
1. yüzelli yıl önce kurulan bahai dini, bugün en hızlı yayılan dünya dinleri arasında sayılmaktadır. yaklaşık 232 ülke ve bunlara bağlı bölgelerde yaşayan inananlarıyla, coğrafi yayılımı açısından hıristiyanlık'tan sonra en yaygın ikinci dindir.
Alakalı olabilir!
- bahadir
- bahar siiri
- bahadirlik
- bahai
- bahailik

nedir.Net