bahailik
1. dünyanın hemen her ülkesinde inananları olan evrensel prensipler savunan bağımsız bir din. bahai tarihi, 1844'te bab'ın (seyyid ali muhammed) yeni bir çağın gelmekte olduğunu ve yeni bir peygamberin geleceğini ilan etmesiyle başlar. bahailiğin kurucusu ve peygamberi, lakabı bahaullah olan mirza hüseyin ali'dir. 21 nisan 1863'te yeni dini ve yeni prensipleri bağdat'ta sürgünde iken ilan etmiştir.

bahai prensiplerinin başlıcaları:

insanlık ailesinin birliği,
tüm dinlerin temelinin bir olduğu,
dinin bilim ve akıl ile uyum içinde olması,
irk, din, dil, cinsiyet gibi tüm önyargıların kaldırılması,
kadın ve erkek eşitliği,
genel barış yapılması gerektiği,
evrensel eğitim,
gerçeğin serbestçe araştırılması,
aşırı zenginlik ve yoksulluğun kaldırılması,

şu an dünyanın her ülkesinde ve adalarında her tür ırk ve dinsel kökenden bahailer vardır. bahai dinine göre tüm dinlerin kaynağı ve amacı ortaktır ve birbirine aykırı değildirler. düşmanlık aracı haline gelmeleri tarihte insanların dinleri güç elde etme amaçlarına alet etmelerinden kaynaklanmıştır. buna göre bahailikte "eğer din sevgi ve birliğe değil, düşmanlık ve ayrılığa neden oluyorsa dinsizlik daha iyidir"(bahai dininin kurucusu olan bahaullah'ın oğlu abdülbaha'nın ifadesi). bahai inancına göre bahailik de son din değildir. daha önceki dinlerde olduğu gibi bundan sonra da insanlara ahlaki ve ruhani eğitim sağlamak amacıyla başka peygamberler geleceğine inanır.

http://tr.wikipedia.org/wiki/bahailik
Alakalı olabilir!
- bahadirlik
- bahai
- bahai dini
- baha tevfik
- bahar siiri

nedir.Net