ben kim miyim
1. kim olduğunu bildiğinden kendisi bile emin değilmiş gibi soruş şeklindeki soru.
2. sen kimsin sorusunu duyduğunda zaman kazanmak için söylenebilecek cümle
3. biraz daha soru yaparsak: (bkz: bil bakalım ben kimim)
4. (bkz: ben bir baskasıdır)*
5. kim olduğu hususunda merak uyandırmak isteyen kişi tarafından yöneltilen ve sorulmasındaki asıl maksat itibariyle herhangi bir cevabın muhatabı olmayan, vurgulu dikkat çekme soru öbeği.

(#1272326) no'lu yazıdaki "ben benim" önermesi bir totolojidir. bize yeni bir bilgi sağlamaz. muhtemelen söyleyen kişinin "git başımdan, benim kim olduğum seni ilgilendirmez" anlamında söylediği bir sözdür. maksat "ben kim miyim?" sorusuna bir yanıt vermek değildir.
6. cevabı genellikle "bir dost" olan soru.
7. hafızasını yitirmiş bir kişiyi kim olduğuna ikne etmek
Alakalı olabilir!
- ben kimim
- ben kimleyim
- ben sisman miyim
- ben iyiyim
- ben almiyim

nedir.Net