bent
1. suyu biriktirmek için kullanılan set
2. (bkz: swollen)
3. düz yazıda paragraf, şiirde ise kıta* anlamında kullanılabilen kelime.
(bkz: bend)
4. yasa maddesi.
5. always in my heart adlı şaheserin sahibi müzisyenler.
Alakalı olabilir!
- bento
- benten
- bent 4 u
- bentley
- benthal

nedir.Net