beyit
1. ornek olarak:

aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabîb
kılma derman kim helakim zehr-i dermanındadır
(bkz: fuzuli)
2. şiir'de iki dizeden oluşan kısım...
3. (bkz: beyti) *
4. iki satirdan olusan siir olcu birimi çoğunlukla divan edebiyatında kullanılan nazım şekli.
5. beyit aynı zamanda arapça ev manasına gelir.mısra kapısından bu eve girilerek manaya, yani insana ulaşılır. divan şiirinde beyit adeta tek başına bir şiirdir.tamamlanmış bir mana ve ahenk sahibi olmalıdır. divan şairi tek bir beyitin içerisinde bütün hünerini göstermeli, geniş bir manaya, semboller ve çağrışımlar örgüsüne sahip parlak bir anlatım oluşturmalıdır.tek beyitten müteşekkil nazım türüne divan şiirinde ferd ya da müfred denir. eski şiirimiz uzun şerh ve tefsirlere müsait anlam katmanlarına sahip beyitlerle doludur.
6. bir mevsim-i baharına geldik ki alemin
bülbül hamuş, havz tehi, gülsitan harab
izzet molla
7. cahilin fahrı cem-i mal iledir
arifin izzeti kemal iledir
abdülkadir hamidi
8. andelib-i zarı berg-i gülle tekfin ettiler
üstüne bir gülistan beyti telkin ettiler
izzet molla
9. girdim ilim meclisine kıldım taleb
ilim ta gerilerde kaldı illa edeb, illa edeb
ziya paşa
10. o gül-endam bir al şale bürünsün yürüsün
ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün
vasıf
11. kanı ol gül gülerek geldiği demler şimdi
ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz

mahir
12. deryadan ab istemiş olsam serab olur
ger altuna yapışsam o saat türab olur
zati
13. biz bülbül-i muhrik-dem-i gülzar-ı firakız
ateş kesilir saba geçse gülşenimizden
selimi
14. ne yalan söyleyim ol şuh ile hem-meclis iken
ne bir ahbab ne bigane gelir hatırıma
vasıf
15. hengam- ı visal akıbet ağyare de kalmaz
encama erer mevsim-i gül hare de kalmaz
neyli
Alakalı olabilir!
- beyin
- beyinsiz
- beyinsel
- beyincik
- beyin zari

nedir.Net