birlesik irlanda
1. son yapılan genel seçimlerde kuzey İrlanda bakımından, oyların %65'i birliği destekleyen partilere verilmiştir. İngiltere bağımsız sosyal davranışlar İnceleme enstitüsü 1991 yılında, anayasal tercihleri içeren soruya aşağıda yeralan cevapları almıştır:

İngiltere'de kalan-%92 protestan, %35'i katolik
birleşik İrlanda-%4 protestan, %53 katolik
bilmiyor/cevap vermeyen-%4 protestan, %12 katolik
1991 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçları, kuzey İrlanda halkının %38.4'ünün kendini katolik, %50.6'sının protestan kabul ettiğini, %3.8'inin dinsiz olduğunu, %7.3'ünün cevap vermediğini ortaya koymuştur. son sayımlarda nüfusun içinde katoliklerin oranı artarak, 1861'deki düzeye dönmüştür.

Alakalı olabilir!
- birlesik fiil
- birlesik nizam
- birlesik
- birlesik irak ittifaki
- birlesik basin dagitim

nedir.Net