birlesik sanatlar
1. modern sanatın, ve bilhassa gösteri sanatlarının giderek birbirinden yardım alır/ birbirinin destekleyici öğesi haline gelir olduğu durumdur..
*
artık; dans/ müzik/ tiyatro/ sinematografik öğeler/ fotoğraf sanatı/ resim sanatı/ ışık sanatı -ki modernitenin bir getirisi olarak ışık da bir sanat dalı haline gelmiştir zannımca- hepsi birbirinin içinde ve "itici güç teşkil eden/ birbirine katalizörlük yapan" dallar haline gelmişlerdir..
sanat kavramı, alıcısı olmadan manadan yoksun kalan bir kavramdır. bu noktada, her fahri sanat dalının giderek birleşik sanatları oluşturuşu, beklenmeyen bi' şey olmadığı gibi, aksine kuvvetlenmesi gereken bir durumdur.
*
Alakalı olabilir!
- birlesik sanat evleri
- birlesik eyaletler
- birlesik islami marketler
- birlesik irlanda
- birlik hayat

nedir.Net