biyoritm
1. insan bünyesinin duygusal, fiziksel degişimlerinin 28 günlük periyodlarla, sinusoidal olarak değiştigini savunan teori ve bu teoriyle bu degerleri hesaplama yontemi.

-biyoritm-

kendi biyoritminizi kendiniz hesaplayıp bulabilir ve zihinsel açıdan hangi günler daha başarılı olabileceğinizi tespit ederek yaşantınızı kolaylaştırabilirsiniz.

hava daima yağışlı veya güneşli değildir. bitkiler daima çiçek açmaz. ağaçlar durmadan meyve vermez. yürümek, oturmak, uyumak, çoğalmak… görünen ve görünmeyen her ne varsa sürekli hareket halindedir ve kendine özel bir tempoda devinir.

dalgaların kıyıya vurmasından, güneşin, yıldızların, dünyanın ve ayın hareketlerine kadar her şey periyodik bir ritmle hareket eder. biz farkına varsak da, varmasak da evrende bulunan her şey kendine özel bir ritme sahiptir.

mikro kozmostan makro kozmosa kadar bütün hayat kendi ritminde danseder. bunun farkına varan phisagor, evreni notalarla açıklamaya çalışmıştır. pesten tize, inceden kalına alçalıp yükselen notaların ritmi insanın hiçbir biçimde farkında olmadığı ritm duygusunu açığa çıkartır ve harekete geçirir. bilinçsizce bedenimiz ritme uygun salınmaya başlar. coşku, hüzün, cesaret, gevşeme gibi ritmin özelliğine uygun tepkiler vermeye başlarız.

biyoritm teorisi, her şeyde olduğu gibi insan hayatında da belli bir ritm olduğunu ve hayatın çeşitli alanlarında iyi ve kötü günleri belirlediğini savunur.

bu fikrin babası dr. wilhelm filess’dir. ancak, eski kültürler incelendiğinde ortaya çıkartılan takvimlerinde aynı şey olmasa bile benzer bir mantıkla hazırlandıkları söylenebilir.ÜÇ ÇeŞİt rİtm

biyoritme göre insanın hayatında doğum anıyla başlayan ve ölene kadar kesintisiz devam eden birbirinden farklı üç çeşit dalga vardır. fizik, duygu ve zihin dalgaları olarak isimlendiren bu dalgalar kendi içlerinde iki kola ayrılırlar. pozitif ve negatif, yani iyi ve kötü şeklinde değerlendirilen bu günlerin kesiştikleri nokta ise, kritik gündür.

doğum anı sıfır noktası olarak kabul edilir. bu noktadan üç ayrı dalga ilk beş-altı gün birlikte artı yönünde yükselirler. sonraki günler ilk olarak fizik dalgası alçalmaya başlar. daha sonra sırasıyla diğer dalgalar alçalmaya başlar. böylece farklı periyodlar çizmeye başlarlar.

fİzİk dalgasi

İsminden de anlaşıldığı gibi fiziksel gücü gösterir. 23 günlük periyoda sahiptir. 23 günlük periyodun ilk yarısı pozitif, ikinci yarısı ise negatiftir. birinci ve on ikinci günler kritik gün olarak kabul edilir. kritik günlerde fizik dalgası pozitiften negatife veya negatiften pozitife geçmektedir. fizik dalga pozitifteyken kişi fiziksel açıdan güçlü ve dayanıklı olur. amerika’da hastanelerde yapılan bir araştırmaya göre hastanın fizik dalgası pozitifteyken ameliyata alındığında kanamanın fazla olmadığı ve hastalığa karşın direncin daha yüksek olduğu görülmüştür. sporcular üzerinde yapılan araştırmalarda ise, fizik dalga pozitifteyken daha başarılı oldukları, kazalardan daha az etkilendikleri tespit edilmiştir. fizik dalga ekside olduğu zaman fiziksel güç gerektiren çalışmalar yapıldığı zaman kişinin kolay yorulduğu ve fiziksel kapasitenin normalin altına düştüğü gözlenmiştir.

fizik dalanın kritik olduğu günler ise, en önemli günlerdir. kişi kendini fiziksel açıdan güçlü hissetse dahi en zayıf olduğu gündür. her türlü sakatlık ve hastalığa karşı hassasiyetin en yüksek olduğu dönemdir. bu nedenle fiziksel güç gerektiren işler, sportif faaliyetler yapılacaksa veya ameliyat olunacaksa kritik günün geçmesini beklemek yerinde olur.

duygu dalgasi

28 günlük periyoda sahip olan duygu dalgası moral dalgası olarak da bilinmektedir. 14 günü artı yani pozitif, 14 günü ise eksi yani negatiftir. birinci günü yani sıfır noktası ile onbeşinci günü kritik günlerdir. duygu dalgası pozitif konumdayken moral seviye yükselir. kendine olan güven ve rahatlık duygusu artar. duygu dalgası eksiye geçtiği zaman bu durumun tam tersi olur. aslında başarıyla tamamlanabilecek bir iş yapıldığı halde kişi kendisini başarısız olacakmış gibi hisseder. karamsar ve çekingen bir tutum içerisine girer. kritik günlerde ise, kırıcı, alıngan, aptalca, cesaret veya gereksiz korkaklık halinin ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.

zİhİn dalgasi

33 günlük bir periyoda sahip olan zihin dalgası, zeka gerektiren konularda zihinsel kapasitenin nasıl olacağını gösterir. birinci gün ile 17. gün kritik günlerdir. zihin dalgası artıdayken anlamak, öğrenmek, yeni girişimlerde bulunmak daha isabetli olur. zihinsel faaliyetlerin yüksek olması nedeniyle yapılacak planlar ve alınacak kararlar daha tutarlı olur. eksi duruma geçtiği zaman zihinsel kapasite düşer. zeka gerektiren konularda hatalar fazlalaşır, dalgınlık ve dikkatsizlik, başarı şansını azaltır. planlama yeteneği zayıflar, yapılması gereken organizasyonlarda güçlükler ortaya çıkar. kritik günlerde ise çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü, kişi kendisini son derece zeki, dikkatli, düşünceli ve başarılı hisseder. fakat, son derece tedbirsiz ve dikkatsiz davranabilir. tabii bunun sonucu da başarısızlıktır. Özellikle dalgınlık ve zihinsel dalgınlık olduğu için bu günlerde karşılaşacağınız teklifleri hemen değerlendirmek yerine bugünün geçmesini beklemekte yarar var.

nasil hesaplayacaksiniz?

Önce yaşadığınız gün sayısını bulmak gerekir. doğduğunuz günden biyoritminizi bulacağınız güne kadar geçen zamanı toplayacaksınız. yaşadığınız gün sayısını şu şekilde bulabilirsiniz.

Örnek:

doğum tarihi 23 kasım 1950

hesaplamaya başlamadan önce dört yılda bir günün artmasından doğan artık yılların hesaplanması gerekir. artık zaman dört yılda bir Şubat’ın 29 çekmesine neden olur. aşağıda artık yıllar tablosunu veriyorum. verilen tablodan ileri ya da geri dörder yıl atlayarak istediğiniz yıllara gidebilirsiniz.

artik yillar tablosu

1920 1948 1976

1924 1952 1980

1928 1956 1984

1932 1960 1988

1936 1964 1992

1940 1968 1996

1944 1972 2000

Önce 23 kasım’dan 1 aralık’a kadar geçen zaman bulunur. kasım 30 gün olduğu için, 30’dan 23 çıkartılır. kalan 7’ye 1 ocak’a kadar geçen zaman ilave edilir. aralık 31 gün olduğu için 31+7=38 olur. yani 1 ocak 1951 yılına kadar yaşanılmış gün sayısı 38’dir. sonra toplam yıl sayısı bulunur. 1999-1951=48 yıl. yani 1999 ocak ayına kadar 48 yıl 38 gün yaşanmış demektir. 48 yılda kaç gün olduğunu bulmak için 48x365=17520 gün. buna 38 günü ilave ederiz, 17520+38=17558. sonra 48 yıl için de 12 artık yılı ilave edeceğiz. 17558+12=17570. Şimdi 7 mayıs 1999’a kadar yaşadığı 127 günü ilave ederiz. 17570+127=17697 bugüne kadar yaşadığı gün sayısıdır. bunu tespit ettikten sonra biyoritm dalgalarını kolayca hesaplayabiliriz.

fizik dalga: bu dalganın periyodu 23 gün olduğu için bulduğumuz rakamı 23’e böleriz.

17697:23=769.43478. Çıkan rakamın tam sayısını 23’le çarparız.

769x23=17687 bu sayıyı toplam gün sayısından çıkartırız. 17697-17687=10. Çıkan 10 sayısı bugünün fizik dalga gününü gösteriyor. buna göre iki gün sonra fizik dalga kritik günde olacaktır.

duygu dalgasını hesaplamak için yukarıdaki işlem bu kez duygu periyodunun 28 gün olması nedeniyle 28’e bölünerek yapılır. zihin dalgasını hesaplamak için ise, 33’e bölünerek yapılmalıdır. bu hesaplamalarda önemli olan, toplam yaşanılan gün sayısının doğru hesaplanmasıdır. artık yılda yani Şubat’ın 29 çektiği yılda doğmuşsanız Şubat’tan önce doğanlar doğum zamanına bir gün ilave edecekler, Şubat’tan sonra doğanlar ise, normal hesaplama yapacaklardır .biyoritminizi bir kez hesapladıktan sonra tekrar tekrar hergün için hesaplamanıza gerek yoktur. hesapladıktan sonraki günler için her dalgaya ayrı ayrı 1 gün ilave etmeniz yeterli olacaktır.

kaynak: hurriyet.com.tr
Alakalı olabilir!
- biyotit
- biyom
- biyometri
- biyokimya
- biyografi

nedir.Net