burge
1. bürge -> bir yerde duramayan, taşkın kimse anlamında bir erkek ismi.
2. sadece erkek ismi degildir, kızlara da konulur. *
3. yavru disi keklik anlamindaki kiz ismi
4. (bkz: buge)
5. müge ile karıştırılan çok duyulmamış kız ismi.
Alakalı olabilir!
- burger
- burg
- burgu
- burgerij
- burgaz

nedir.Net