cayir otu
1. buğdaygillerden kuru ve kireçli yerlerde yetişen küçük bir ot, fleol (phleum pratense).
Alakalı olabilir!
- cayir
- cayir tavugu
- cayir kusu
- cayirhan
- cayirbag suyu

nedir.Net