cigerim
1. guzel bir hitap seklidir.zira babacan ve abivari bir tavırla soylenir.
(bkz: agır insan)
2. kiro insanların genellikle ufaklık*lara sesleniş tarzı
3. söyleyenin ciğer olduğunu anlatan kelime.

a: pardon ben dalağı arıyorum, tanıyor musunuz?
b: hayır tanımıyorum.
a: peki siz kimsiniz?
b: ciğerim.
...
4. (bkz: canım ciğerim)
Alakalı olabilir!
- ciger
- cigersiz
- cigeri yanmak
- cige
- ciger 52

nedir.Net