constantine xi
1. constantine xi palaeologus (1404-1453), bizans imparatorluğu'nın son imparatoru. 1449 da tahta çıktı, istanbul'un fethinde teslim olmadı , kahramanca savaşarak ölmeyi tercih etti.
Alakalı olabilir!
- constantine
- constantin
- constantinople
- constantinople line
- constant

nedir.Net