count me in
1. ing. beni de sayın, gözönünde bulundurun, ben de geliyorum, yerimi ayırın vb. anlamında kullanılır.
Alakalı olabilir!
- counter
- count
- countess
- counterfeit
- county

nedir.Net