cs
1. (bkz: counterstrike)
2. çalışma salonunun kısaltılmışı.yurtlarda kullanılan genel bir tabir.
3. called shot'ın kısaltılmış hali.
4. (bkz: computer science)
5. counter strike oyununda bir harita ismi ön eki. haritada terorristlerin elinde tutsaklar bulunduğunu, counterların görevinin bu tutsakları kurtarmak olduğunu belirtir. bu türden en ünlü harita için (bkz: cs italy)

ayrıca (bkz: de)
6. (bkz: code segment)
7. c# * * * dilinin kisaltilmis hali.
8. sezyum(ing. caesium) elementinin simgesi, 6.periyot 1a grubunda bulunur, atom numarası 55*, atom ağırlığı 132.90545 tir, sezyum klorürün elektrolizinden veya sodyum ile tepkimesinden elde edilir
cscl + na -> nacl + cs
9. cs = orthochlorbenzalmalononitrle
göz yaşartıcı gazlarda kullanılan sentetik bir etken madde.
10. (bkz: css)
11. (bkz: photoshop cs)
12. (bkz: cagrisim serbest)
13. chanserv'in kisa yazilisidir.
14. (bkz: canı sıkılmak)
Alakalı olabilir!
- csv
- css
- cso
- csl
- csi

nedir.Net