cumhuriyet »
1. kısca halkın kendi kendini yönetmesi olarak bilinen yönetim şekli
2. birsürü ilde yöneticilere yaranmak için okullara * verilen isim.
3. 98* gosterime girmis,cumhuriyetin kurulusunu anlatan film
4. bir sucuk markası.
5. cumhuriyet ki: adalet ve mesveretten ibarettir.
6. sucuk firması adı.afyonda bulunur.

7. (bkz: cumhur)
8. (bkz: cumhuriyet gazetesi)
9. ülkemizde 29 ekim 1923'te ilan edilmiştir.
10. ataevler mahallesinden en son yerel secimlerde ayrilan, bursanin nilufer ilcesinin bir mahallesi.
11. cumhuriyet ve demokrasi kavramları sıkça birbirine karıştırılır.
cumhuriyet, monarşi gibi bir yönetim şeklidir. arapça olan kelimeyi birebir türkçe'ye çevirdiğimizde "halka ait" öbeğini elde ederiz ki, bu sözcüğün latincesi olan respublik de aynı anlama gelir (res, aidiyet ön ekidir. publikse halk anlamına gelir). yunanca kökenli bir sözcük olan demokrasi ise, terminolojik olarak zamanla, herhangi bir yönetim şeklinin aldığı nitelik anlamını kazanmıştır. örneğin, ingiltere ya da belçika'daki monarşi, demokratik bir monarşidir. iran'daki cumhuriyet, teokratik bir cumhuriyetken ya da çin'deki cumhuriyet, sosyalist bir cumhuriyetken, fransa'daki cumhuriyet de demokratik bir cumhuriyettir.
12. (bkz: monarşi)
(bkz: oligarşi)
(bkz: meşrutiyet)
(bkz: mutlakiyet)
(bkz: demokrasi)
(bkz: tiran)
13. (bkz: ikinci cumhuriyetçiler)
14. ilkokuldan aklımda kalan bir kalıp.. kitaplarda yazar, derste tekrar ederdik.. "ve atatürk en güzel yönetim biçimi olan cumhuriyeti seçti" şeklinde.. cumhuriyetin ne menem bişey olduğunu öğrenmezdik ama.. varsa yoksa "en güzel yönetim biçimi olarak cumhuriyet". sorular sorulurdu:

-en güzel yönetim biçimi hangisidir?
-cumhuriyet!

derdik.. bilmem bu anımı sizde paylaşır mısınız.. pavlov un beyaz yakalı öğrencileriyiz biz.. teşekkür ederiz..
15. herkesin özgür düşünceye sahip olduğu ama resmini çizemediği yönetim biçmi olmayan yönetim biçmi.
16. en değerli mirasımız
17. (bkz: kandırmaca)
18. ne anlama geldiğini bilmeyen sayısız insanın egemenliği altında yaşadığı türkiye'nin yönetim biçimi.
19. secme hakki oldugunu sanan "seyleri"* yonetme bicimi.
20. bigsoft tarafından hazırlanmıs türkiye cumhuriyeti'nin kurulusunu anlatan egitici bilgisayar oyunu
21. http://www.trgamer.com/yazi.asp?id=1974
22. (bkz: cumhuriyet sucuklari)
23. hem bir devlet şekli, hem de bir hükümet şekli oalrak kabul edilir.
devlet şekli olarak cumhuriyet, egemenliğin bir kişiye ya da zümreye değil, toplumun tümüne ait olduğu bir devleti ifade eder.
cumhuriyet bir hükümet şekli olarak da kabul edildiğine göre, bu anlamda cumhuriyet, başta devlet başkanı olmak üzere, devletin başlıca temel organlarının seçim ilkesine göre kurulmuş olduğu, özellikle bunların oluşumunda veraset ilkesinin rol oynamadığı bir hükümet sistemidir.

milli egemenlikten veya halk egemenliğinden başka bir ilkeye dayanamaz. fakat bir devletin adının cumhuriyet olması mutlaka o devletin milli egemenlik ilkesine dayanan demokratik bir hükümet sistemi olduğunu göstermez. kendini cumhuriyet olarak nitelendirip, ne millet egemenliği ile ne de demokrasiyle alakası olmayan devletlere tarihte rastlanmıştır.

türk inkılabının ortaya koyduğu cumhuriyet anlayışı ise, sadece hükümdarlığın reddi anlamıa gelmeyen, demokratik bir cumhuriyettir. son söz millet tarafından seçilen meclistedir.

cumhuriyet ve monarşideki temel zihniyet farklarından biri cumhuriyetin 'vatandaşlık', monarşinin ise 'uyrukluk' kavramlarına dayanmasıdır. ne kadar sınırlandırılmış olursa olsun monarşide çağdaş eşitlik kavramlarına ters düşen bir ayrıcalık kalıntısı bulunur. mesela hükümdarın şahsı kutsaldır ve sorumlu tutulamaz. hükümdarın suç işleyemeyeceği ve hata yapmayacağı savunulur. cumhuriyet ise bütün vatandaşların ortak iradelerinin ürünüdür.
24. kaba taslak tabiri ile cumhuriyet bir yönetim şeklidir insana kendi haklaırın kendi kendini yönetme yetisini seçme ve seçilme hakkını kısacası insana insan olduğunu anlatan bir yönetim şeklidir. nedendir ki bazı iki geri bir ileri görüşlüler insanların seçme hakkı olduğunu sandıklarını söyler durur. ilginç bir yaklaşım keşke her sanı cumhuriyet gibi olsa. insanlar haklarının bilincinde olsa. seçme hakkı olduğunu sananlara koyun gözü ile bakan bir düşünce nasıl yönetilmek ister merak konusudur.
(bkz: tımar etmek) var elimizde seçme ve seçilmeden farklı olarak.
25. türk devriminin ve onun ürünü olan türkiye cumhuriyeti'nin yalnizca ve yalnizca insan hak ve özgürlüklerine, demokrasi ilkelerine dayalı, bu yolda tüm uygar insanlığa örneklik edecek bir başyapıttır.
»
Alakalı olabilir!
- cumhuriyet tv
- cumhur zimmet
- cumhuriyet parki
- cumhuriyet kitap
- cumhuriyetcilik

nedir.Net