degisken maliyet
1. pazarlama ve satis terimi. Üretilen veya satılan ürünün miktarıyla doğrudan bağlantılı olarak değişen firma harcamalarıdır.
2. belirli bir dönem içindeki toplam ham madde, vasıtasız işçilik, enerji tüketimi, fabrika malzemesi, amortisman ve komisyon ögelerinin değişiminden oluşan maliyet. *
Alakalı olabilir!
- degisken faiz
- degisken ruh hali
- degisken
- degisken ses
- degisken segir yeri

nedir.Net