destek
1. ortak inanca yönelik katılım..
2. sırtını sıvazlamaktan ileri gitmek..
3. (bkz: lojistik destek)
4. 1) bir şeyin yıkılmaması için konulan eğik veya düz dayak, payanda.
2) Üzerine bir şey oturtmaya, tutturmaya, koymaya yarar araç, hamil.
3) kredi işlemlerinde her an sarf edilebilecek kredi.
4)(askerlikte) bir birlik için sağlanan yardım veya koruma.
5) (fizikte) bir vektörü taşıyan sonsuz doğru.
6) (mecaz) maddi ve manevi yardımcı, dayanak.

*
5. (bkz: eleştirel destek)
6. (bkz: hep destek tam destek)
Alakalı olabilir!
- deste
- dest
- destere
- destek doku
- destek olmak

nedir.Net