dik
1. dık :
1. üzerine büyükçe bir sac konularak, kadayıf hamurunun kıftan geçirilerek tel haline getirilmesi işine yarayan önceden yakılmış odum kömürü.
2. horoz

dik :
1. yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan:
2. eğimi dike yakın olan
3. yatık durmayan, sert.
4. sert, kalın, tok (ses)
5. sert (bakış)
6. ters, aksi (söz)
7. kaba, yersiz (davranış)
8. matematikte birbirine dikey olan doğrulardan oluşmuş
9. dikmekten emir
*
2. (bkz: dick)***
3. enine değil de boyuna konuşlan(dırıl)mış olan.
bakışlarla ilgili olan deyimi için (bkz: dik dik bakmak)
4. "yazı mı tura mı" şeklinde sorduğunuz soruya bu cevabı veren arkadaşın çıkıntı oldugunu anlamaya yarayan durum
Alakalı olabilir!
- diks
- dike
- dikte
- dikta
- dikse

nedir.Net