dolayisiyla
1. 1) dolaylı olarak, doğrudan ilgili olmayarak,
2) nedeniyle.

*
Alakalı olabilir!
- dolayli temsil
- dolar yesili
- dolaylama
- dolay lama
- dolanli iflas

nedir.Net