dolaysiz anlatim
1. Öyküleyici anlatımla yazılmış, öykü, roman gibi yazınsal türlerde olayların özellikle konuşma sözlerinin, yazarın ağzından değil de kahramanlarının ağzından anlatılmasıdır.

bu anlatım türüne doğrudan anlatım da denmektedir.

aşağıdaki örnekte olayların (konuşmaların) olayın kahramanlarının ağzından anlatılışına dikkat ediniz.

"beşinci gün küçük prens'in yaşamındaki bir gizi daha öğrendim. bu da yine koyun sayesinde oldu. bir şeyin üzerinde derin derin düşünmüş de içinden çıkamamış gibi:
- bir koyun küçük ağaççıkları yiyorsa, çiçekleri de yer mi? diye sordu.
- bir koyun bulduğu her şeyi yer.
- dikenleri olan çiçekleri de mi?
- evet, dikenleri olan çiçekleri de yer.
- peki dikenler ne işe yarar öyleyse?
bunu ben de bilmiyordum.
(saint exupery- sen eksüperi- küçük prens)

yukarıdaki yazı dolaylı anlatım biçiminde yazılsaydı aşağıdakine benzer bir şekilde kaleme alınırdı:

beşinci gün küçük prens'in yaşamındaki bir gizi daha öğrendi. bu da yine koyun sayesinde oldu. bir şeyin üzerinde derin derin düşünmüş de içinden çıkamamış gibi: küçük ağaççıkları yiyen koyunun çiçekleri de yiyip yemeyeceğini sordu. o da koyunların bulduğu her şeyi yediklerini söyledi. küçük prens, koyunların dikenleri olan çiçekleri de yiyip yemediklerini de öğrenmek istedi. koyunların dikenleri olan çiçekleri de yediklerini öğrenince bu kez, bu durumda dikenlerin ne işe yaradığını sordu. bu sorunun yanıtını o da bilmiyordu.

günlük konuşma kalıpları içinde iki anlatım biçiminden de (dolaylı ve dolaysız) yararlanırız.
Alakalı olabilir!
- dolayli anlatim
- dolayisiyla
- dolar yesili
- dolaylama
- dolay lama

nedir.Net