dolmus yapmak
1. 1) teker teker yolcu alıp dolduğunda yola çıkan taşıtla yolcu taşımak.
2) birkaç kişi ortaklaşa bir taşıt tutmak.

*
Alakalı olabilir!
- dolma oymak
- dolmusta para uzatmak
- dolmus taksi
- dolmus
- dolma isitmak

nedir.Net