doublespeak
1. gerçek anlamından farklı yorumlamaya yarayan dil. demokrasi kavramını piç etmeye yaramıştır.
Alakalı olabilir!
- double team
- double up
- double cream
- double
- double stroke

nedir.Net