duncan patterson
1. alternative 4 albumunden sonra anathemadan ayrılan basscı.anathemanın en sağlam sözlerini o yazmıştı ...
alternative 4 un büyük bir bölümünü o yazdı zaten ...
Alakalı olabilir!
- duncan ferguson
- duncan james
- duncan idaho
- duncan
- duncan sheik

nedir.Net