enne
1. küçük bir çocuğun anne deyişidir..
bir de (bkz: etienne)*
Alakalı olabilir!
- enneagram

nedir.Net