eski turkce
1. sıklıkla osmanlıcadan sözetmek için kullanılsa da, osmanlıca eski dil, bu ise aslında türkçeyle dilbilim düzeyinde uğraşanlar için, terim olarak osmanlıca öncesi türkçe, tarihteki orta asya türkçesidir.

çok eski türkçe diye bir şey yoktur, o geyik.

ilgili olabilir:
(bkz: orhun yazıtları)
2. eski ürkçe ilkokulda ki kuran kursu hocamızın öğrettiği arapça olarak bilinir
3. tirig boldun erse özün ölteci. * *
4. bab-ı alinin yüksek kapısından huruc eyleyip çıkarken, yek bir atlı süvariye tesadüfen rastladım
****
bab-ı ali = yüksek kapı
huruc eylemek= çıkmak
yek=bir
süvari=atlı
tesadüf=rastgelmek
5. 6.yy'la 13.yy arasındaki türk dili devresidir.köktürk devletinin kuruluşu ile başlayıp köktürk,uygur ve biraz da karahanlı türkçelerini içine alır.
çuvaşça hariç, bugün yaşayan bütün türk lehçe ve şiveleri eski türkçeye dayanmaktadır.


türk dilinin 16.yy'ın sonlarından 20.yy'ın başlarına kadar devam eden devresine "osmanlı türkçesi" (osmanlıca) denir.
6. osmanlıca da bu gruba girer.
Alakalı olabilir!
- eski tufek
- eskitme
- eski toprak
- eski turk filmleri
- eski turk burclari

nedir.Net