fikret
1. düşünce, akıl, anlayış anlamlarına da karşılık gelen bir erkek ismi.
Alakalı olabilir!
- fikren
- fikriye
- fikret unlu
- fikret bila
- fikri

nedir.Net