floating point
1. işlemek ve saklamak için kullanılan bilimsel ve üssel gösterim...
2. (bkz: fpu)
Alakalı olabilir!
- floating point decimal
- floating car data
- floating back
- float on
- float

nedir.Net