floating point decimal
1. "kayan noktalı onluk sayı."
yani tam sayı olmayan, virgül vasıtası (amerikan notasyonunda nokta) ile küsuratı ayrılan sayıdır. programcılıkta da farklı veri tipleriyle ifade edilir bunlar.
(bkz: float) (bkz: double)
Alakalı olabilir!
- floating point
- floating car data
- floating back
- floaters in mud
- float on

nedir.Net