garbi
1. batiyla alakali, batiya has anlamindadir.
Alakalı olabilir!
- garb
- garbage
- garbage time
- garbolog
- garbis ozatay

nedir.Net