gecit toreni
1. genellikle ünlü bir kimse adına şarkılar-türküler, bandolar, toplar tüfekler eşliğinde gerçekleşen merasimdir..
Alakalı olabilir!
- geciktirici
- gecici rejim
- gecit yok
- gecirmek
- gecirgec

nedir.Net