geliyor
1. erkin koray şarkısı

geliyor
sırıta sırıta
iki yüzlü soytarı gibi
geliyor
salına salına
haber vermeden
gürültü etmeden
öcü gibi
umacı gibi
acımadan
yüreği sızlamadan
geliyor gene
üstüme çullanmaya
boğazıma sarılmaya
geliyor gene
öksürük geliyor
öhö öhö öhö
melun öksürük
öhö öhö
öksürük
öhö öhö öhö
öhö öhö
öhö
2. (bkz: geldiler)
Alakalı olabilir!
- geliyoruz
- geliyorum
- gelir
- gelispor
- gelion

nedir.Net