gureba
1. osmanlı ordusunda altı kapıkulu süvari bölüğünden ikisinin adı. ayrıca bu iki bölüğe; gureba i yemin ve gureba i yesar da denmekteydi...
2. yurdundan, yuvasından uzak düşmüş olanlar.
Alakalı olabilir!
- gure
- gures
- gurer aykal
- gureste bir oyun
- guresirken altina sicmak

nedir.Net