harekat
1. askeri birliklere belli bir amaç doğrultusunda yaptırılan manevra, çarpışma, kovalama gibi işler. *
Alakalı olabilir!
- hareket
- hareth
- hareke
- hareketli
- hareket vakti

nedir.Net