hattatlik
1. hattatlar üç gruba ayrılırdı; birinci grubu oluşturanlar okullarda yazı dersi veren meşk hattatlarıydı.. ama bunların arasında da çok ileri düzeyde olanlar bulunurdu.. yazma kitapları istinsah (kopya) eden ya da ısmarlama yazan hattatlar ikinci bir grup oluştururdu.. Üçüncü grupta yer alanlar öğrenci yetiştiren ve özgün yapıt veren hattatlardır. Şeyh hamdullah, ahmed karahisari, hafız osman, mustafa rakım, sami efendi gibi çok ünlü hattatlar hep bunların arasından çıkmıştır.. bu tür hattatların bazıları hem divan-i hümayun, enderun-i hümayun gibi resmi dairelerde ve okullarda, hem de özel olarak ders verirdi.. ama gelenek gereği hiç biri para almazdı.. bu gelenek bugün de sürdürülmektedir..

hattatlar arasında en kıdemli ve usta olana.. hattatların reisi (reisü'l-hattatin) adı verilirdi. onun ölümünde yerine bir başkası geçerdi.. son reisü'l-hattatin güzel sanatlar akademisi'nde de güzel yazı dersleri veren kamil akdik' tir.
2. (bkz: hattat)
3. (bkz: hat eğitimi)
Alakalı olabilir!
- hattat
- hattat klinigi
- hattat kamil akdik
- hatti
- hatta

nedir.Net