hayali
1. karagoz, hacivat ve diger karakterleri perdenin arkasindan oynatan usta. yardimcisina ise yardak denir.
2. hayal niteliğinde olan ya da hayal ürünü olan, düşsel, imgesel...
3. 16. asrın fuzuli'den sonra gelen büyük şairidir. asıl adı muhammed'dir. balkanlar'da yaşamıştır. selanik yakınlarında bulunan vardar yenicesi'nde doğmuştur. gençlik çağlarını bu kasabada geçirmiştir.

tasavvufi çevrelere yakınlık hisseder. vardar yenicesi'ne gelen kalenderi grubu şairin dikkatini çeker ve islam coğrafyasını dolaşır. henüz 15 yaşındayken iran şairi sadi'nin eserlerini orijinal metninden okuduğu söylenir. yolu istanbul'a düşer. devlet kademeleri onun kalenderi grubunda heba olmasını istemez ve devlet görevine getirilir, grubundan ayrılır. devletin şiir meclislerine girer.

divan edebiyatında necati'nin devamcısı olarak görülür. hayali'de sufi bir yan vardır. özgüven şairidir. tasavvufla alakası mutasavvıf şairler gibi değildir. bir tekke ya da tarikatla adı anılmaz.
Alakalı olabilir!
- hayal
- hayati
- hayal gibi
- hayalet mi
- hayal et mi

nedir.Net