hayda
1. tam sonuna geldiğini düşündüğün bir işte sorun çıkması durumunda söylenen tepki sözü
2. bir bu eksikti anlamında kullanılır
3. beklenmedik bir durum ya da söz karşısında şaşkınlık belirtisi olarak istmeli ya da istem dışı kullanılan ünlem
Alakalı olabilir!
- haydar
- haydaa
- haydari
- haydn
- haydi

nedir.Net