haydi
1. turkcede gaz verici sozcuk.
2. heidi 'nin okunuşu
3. bir tetikleme ünlemi. karşıdaki kişinin bir an evvel eylemi gerçekleştirmesi için söylenir.
4. söylendiği kimseyi hızlandırma amacı güden ünlem.
5. 1. İsteklendirmek, çabukluk belirtmek için kullanılır:
2. kabul ve onama bildirir.
3. ihtimal belirtir:
4. hafifseme, alay etme belirtir:
5. hoş görme anlamında kullanılır.
6. http://www.tdk.gov.tr/tdksozluk/SOZBUL.ASP?KELIME=haydi
(bkz: haydi canım sen de)
7. bu kelime aynı "tetiklendirici"liğine yunancada da sahiptir**
8. (bkz: haydin)...
Alakalı olabilir!
- haydin
- haydari
- haydn
- hayde
- hayda

nedir.Net