hitler sage
1. alm. hitlerin testeresi. büyük mücadele aleyhlerine döndüğü sırada üzerlerine akın akın gelen bolşevik ve yanki sürülerini biçmedeki etkinliğinden dolayı landserlerin mg42ye taktıkları isim.
2. stalin'in "direnin yoldaşlar" dedikten sonra önünde nasıl tutunacaklarını şaşıran faşistlerin icadı.. ama hiçbir şey sovyetleri durduramamış*, kızıl bayrak berlin'de dalgalanmıştır..
Alakalı olabilir!
- hitler
- hitlerjugend
- hitler ve stalin
- hitler soyadli kisiler
- hitler in vefati

nedir.Net